Những bàn thắng ảo diệu nhưng không… ‘điệu’ bất chấp định luật vật lý

Trong suốt lịch sử bóng đá thế giới từ thưở có máy ghi hình đến hiện giờ, hàng loạt những bàn thắng bất chấp định luật vật lý khiến dân tình cứ phải “dụi mắt”: “Ủa lạ ta!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *