Quang Hải từng ‘dạy’ Qatar nhớ đời theo cách này!

Dù dẫn bàn trước tuyển Việt Nam song Quang Hải đã ‘dạy’ Qatar một bài học về tội khiêu khích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *